Materiaalipankki

Tältä sivulta löydät kaikki dokumentit, kuten tuotteiden tekniset tiedot, sertifikaatit ja todistukset, värikartat, detaljikuvat sekä lattioiden hoito-ohjeet.

Työ­selitykset

Menetelmäkorteissa kuvataan eri käyttökohteisiin soveltuvien lattiamateriaalien rakenne ja näiden työselitykset. Tutustu menetelmäkortteihin

Suoritus­taso-ilmoitukset, DoP

CE-merkinnän mukaiset testitulokset eri tuotteille. Tutustu DoP dokumentteihin

Värikartat

Täältä löydät värikartat eri menetelmille ja tuotteille. Tutustu värikarttoihin

Tuote­selosteet

Tuoteselosteet kuvaavat pinnoitteen tuotetyypin, yleiset ominaisuudet ja tekniset tiedot sekä työohjeet. Tutustu tuoteselosteisiin

Sertifikaatit todistukset

M1-todistukset, tehtaan laatusertifikaatit jne.

Tutustu sertifikaatteihin ja todistuksiin

Huolto ja hoito

Oikein huollettuna ja ylläpidettynä lattiasi kestää pitkään. Tutustu huolto­dokumentteihin

Detalji­kuvat

Täältä löydät erilaisia yksityiskohtaisia rakenteita, kuten kaivojen liittymäkohdat, -saumat, ylösnostot ja jalkalistat. Tutustu detaljikuviin

Käyttöturva­tiedotteet

Käyttöturvatiedote on kemikaalien toimittajalta vaadittava dokumentti, joka välittää tietoa ammatti- ja teollisuuskäyttäjille nestemäisen tuotteen ominaisuuksista, turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä. Käyttöturvallisuustiedote ei kuvaa valmiin lattian ominaisuuksia. Tutustu käyttöturva­tiedotteisiin