TIETOSUOJA (GDPR)

Tietosuojaseloste

 

1.Yleistä

Nanten Oy arvostaa asiakkaidensa sekä sidosryhmiensä yksityisyyttä ja on sitoutunut suojaamaan niitä EU:n tietosuoja-asetusta noudattaen.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme ja sidosryhmiämme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Käyttääkseen Nanten Oy:n palveluita, asiakkaiden ja sidosryhmien on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot.

Halutessasi lisätietoa tietosuojakäytännöistämme tai henkilötietojen käsittelystä, vastaamme mielellämme kysymyksiinne. Yhteystietomme löydät täältä

2.Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Nanten Oy (jäljempänä “Nanten” tai ”me”)
Y-tunnus: 1102668-7
Teollisuustie 6
Tuusula

3.Mitä tietoja kerätään

 • Asiakkaidemme tai sidosryhmiemme itsensä, tai näiden valtuuttamien osapuolten antamat tiedot
  • Tunnistamistiedot, kuten nimi ja titteli
  • Yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • Maksutiedot, kuten laskutustiedot, yhteyshenkilö ja muut laskutukseen liittyvät tiedot
  • Palvelu- sekä toimitussopimusten tiedot, kuten yrityksen päättäjien tiedot, yhteyshenkilöt ja näiden yhteystiedot

Yllä mainittujen tietojen antaminen on pakollista asioidaksesi Nanten Oy:n kanssa ja käyttääksesi tarjoamiamme palveluita. Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjän itsensä antamat tiedot, minkä lisäksi saatamme saada lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä tai muista saatavilla olevista julkisista lähteistä.

4.Mihin tietojani käytetään

Henkilötietoja käytetään
 • Myynnin- ja kumppanuuksien hallintaan sekä asiakassuhteiden ylläpitoon
 • Tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen
 • Tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen
 • Myyntiin ja markkinointiin
 • Laskutukseen
 • Nantenin omien palveluiden kehittämiseen

Tietoja käsitellään asiakkaan ja Nantenin väliseen asiakassuhteeseen, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen sekä toimittamiseen asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

5.Miten tietoja suojataan ja säilytetään

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Nanten Oy säilyttää henkilötietoja EU:n tai ETA:n sisällä. Järjestelmien sekä palvelinten tekninen tietoturva noudattaa hyviä tietoturvakäytäntöjä. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Kaikkea pääsyä henkilötietoon valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

6.Kuka tietoja käsittelee

Asiakastietoihin on pääsy vain Nantenin omilla, palveluiden tuottamiseen osallistuvilla työntekijöillä. Henkilökunta on ohjeistettu ja koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti.

Tarpeen mukaan käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

7.Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tämän lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Nantenin järjestelmistä. Poisto-toimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja henkilötietoja.

8.Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus:

 • Saada jäljennös henkilötiedoista
 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, asiakkaalla on mahdollisuus peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa suostumuksesi olemalla yhteydessä meihin. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

9. Kuinka järjestelmään tallennetut tiedot saa

Voit pyytää Nantenin järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä meihin. Yhteystietomme löytyvät täältä

10. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille oikean ja laadukkaan palvelun takaamiseksi varten. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Sopimus- sekä laskutustiedot taloushallintoa varten
 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

Nanten huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Ota yhteyttä

Contact us