Pakollinen CE-merkintä ja standardi EN 1504-2

Pakollinen CE merkintä

EU:n rakennustuoteasetus EU 305/2011) edellyttää pakollista CE –merkintää, betonin pinnoittamiseen käytettäviltä tuotteilta, standardin SFS-EN 1504-2 mukaisesti. Lattiatasoitteilta vaaditaan CE –merkintä standardin SFS-EN 13813 mukaisesti. Kun tasoitetta käytetään suojaamaan tai kunnostamaan betonirakennetta, tulee tuotteen täyttää myös pinnoitestandardin vaatimukset. Jo lattian peseminen aiheuttaa kuorman.

Standardi EN 1504-2

Standardi EN 1504-2 on eurooppalainen standardi, joka on vahvistettu suomalaiseksi kansalliseksi standardiksi ja se koskettaa betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineita ja niiden yhdistelmiä. EN 1504-2 sisältää määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonnan ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnin.

Betonipinnoitteiden CE-merkintä EN 1504-2

Pakolliset ilmoitettavat arvot ja mittausstandardi

Kulumiskestävyys EN ISO 5470-1
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys EN 1062-3
Iskunkestävyys EN ISO 6272-1
Tartunnan lujuus vetokokeessa EN 1542

TÄYDENTÄVÄT:

Puristuslujuus EN 12190
Voimakkaan kemikaalin rasituksen kestävyys EN 13529
Paloluokitus EN 13501-1
Liukastumisvastus/luisumisvastus EN 13036-4
Antistaattinen käyttäytyminen EN 1081
Tartunta märkään betoniin EN 13578
Vesihöyrynläpäisevyys EN ISO 7783-1/2
Lämpöshokin kestävyys EN 13687-5
Halkeamansiloituskyky EN 1062-7
Murtovenymä EN ISO 527

Standardin EN 1504-2 vaatimukset

Tulee käyttää ulkopuolista EU:n hyväksymää sertifiointilaitosta (Notified body). Taho vastaa valmistuksen ja laadun kontrolloimisesta ja mittaustuloksien oikeellisuudesta ja CE-vaateiden täyttymisestä. Standardin vaatimuksina on: vastaanottotarkistus, työohjeet, pakkausohjeet, laiterekisteri tuotannosta ja laboratoriosta, huollot ja vastuut, kalibroinnit, koulutusrekisteri, KTT raaka-ainetoimittajilta ja omista tuotteista, TDS raaka-ainetoimittajilta, raaka-ainetoimittajilta vaadittavat tuoteidentifiointi /IR-spektrit, tuotteista mitattavat suureet ja vaatimukset (suoritustasoilmoitus), etikettimerkinnät, tuote-esitemerkinnät ja reklamaatioiden hoitaminen.