FAQ

Onnistunut lattiapinnoitus

Pasi kertoo, mitä onnistunut lattiapinnoitus vaatii, ja mitä tulee ottaa huomioon ennen pinnoitustyön aloittamista.

Onnistunut lattiapinnoitus koostuu tiivistettynä kolmesta osa-alueesta, jotka ovat suunnittelu, asentaminen ja huolto/ylläpito.

Lattiapinnoituksen onnistuminen lähtee aina suunnittelusta. Suunnittelussa on otettava huomioon mm. lattiapintoihin kohdistuvat mekaaniset, kemialliset ja fysikaaliset rasitukset. Pinnoitteen valinnassa täytyy ottaa huomioon myös lattian turvallisuuteen, huoltoon ja ulkonäköön liittyvät seikat.

Lattiapinnoitteen asentaminen

Kun oikea lattiapinnoitusmenetelmä on valittu, alkaa lattiapinnoitteen asentaminen. Jotta pinnoitustyö onnistuu, täytyy betonialustan ja ympäristön olosuhteiden olla niille vaaditulla tasolla. Tärkeää on myös, että alustan esikäsittelyyn valitaan oikea menettely.

Yleisin menetelmä sementtiliiman poistoon ja vanhan pinnoitteen karhennukseen on timanttihionta. Jos alusta on erittäin tiivis ja kova, kuten esim. sirotelattia tai impregnointiaineella käsitelty lattia, suositeltava esikäsittelymenetelmä on sinkopuhdistus. Mikäli vanhoja pinnoitteita joudutaan poistamaan tai betonissa on imeytyneenä esimerkiksi öljyä, voi betonia joutua esikäsittelemään jyrsimellä.

Betonialustan pitää täyttää pinnoitteen sille asettamat lujuusvaatimukset. Betonin pitää olla puhdas sementtiliimasta, pölystä, liasta, rasvoista, öljyistä, maaleista ja muista kemikaaleista. Lisäksi betonin suhteellinen kosteus pitää olla riittävän alhainen, jotta pinnoite saa hyvän tartunnan, eikä joudu liian suureen kosteusrasitukseen.

Betonin suhteellinen kosteus tulee olla alle 95-98 % riippuen käytetystä pinnoitteesta. Betonin tulee olla pinnasta kuivempi ja kosteuden pitää olla sitoutunut sekä lujuuden kehittynyt riittäväksi. Höyrytiiviitä pinnoitteita käytettäessä betonissa ei saa olla jatkuvaa kosteuden nousua.

Oikeanlaiset pinnoitusolosuhteet

Pinnoitteen asentamisen ja kovettumisen aikana ilman, alustan ja pinnoitteen lämpötilojen tulee olla riittävän lämpimät ja riittävän lähellä toisiaan, jotta pinnoite kovettuu normaalisti ja vältetään kondensaatio-ongelmat. Lisäksi ilman suhteellinen kosteus pitää olla <80% ja kosteusherkän polyuretaanin kanssa <70%.

Alustan ja ympäristön olosuhteiden lisäksi on erittäin tärkeää noudattaa pinnoitteen käyttöön liittyviä ohjeistuksia.

Pinnoitteen käytössä huomioitavia asioita ovat:

  • Sekoitussuhteet
  • Sekoitustapa ja -aika
  • Levitystapa ja levitettävä määrä/kerrosvahvuus
  • Tuotteen käyttöaika
  • Kovettumisaika
  • Levitystyökalut ja -välineet

Ennen pinnoitustyön aloittamista on tärkeää, että pinnoittajalla on vaaditut suojavarusteet ja työmaa on valmisteltu pinnoitusta varten (Katso KTT:n kohta 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet).

Kun pinnoitteen asentaminen tehdään oikeanlaisissa olosuhteissa ja tuotetta käytetään oikein, vältetään ikävät yllätykset, kuten pinnoitteen kovettumishäiriöt, kuplimiset, irtoamiset alustasta, pinnan himmentymiset, värierot ja työstöjäljet.

Pinnoitustyön jälkeen

Pinnoituksen jälkeen lattia on tärkeää suojata. Suojausta ei kuitenkaan saa suorittaa liian aikaisin.

Lattian käyttöönottopesu voidaan tehdä yleensä noin viikon päästä pinnoituksesta. Lattian ja sen pinnoitteen elinkaareen vaikuttavat paljon siivousmenetelmät ja -tuotteet. Kun ne suoritetaan huolto- ja pesuohjeistuksien mukaisesti, käyttäjät saavat nauttia kauniista ja huolettomasta lattiasta pitkään.

Muita kiinnostavia uutisia

Ota yhteyttä