FAQ

Nanten ja ympäristö

Tuotekehityskemistimme Pirjo Isosaari pohtii ympäristön merkitystä työssään.

Ympäristö merkitsee minulle sanan alkuperän mukaisesti kaikkea ympärilläni olevaa. Sekä oma että Nantenin toiminta on aina tavalla tai toisella vuorovaikutuksessa niin rakennetun ympäristön kuin luontoympäristönkin kanssa.

Tiedän, että arkisessa aherruksessa ympäristöasioiden merkitys helposti unohtuu. Emme aina ehdi ja osaa selvittää, millaisia vaikutuksia tekemillämme päätöksillä ja valinnoilla on ympäristön kannalta.

Nantenin toimintaa ohjaavat kuitenkin lukuisat lakisääteiset velvoitteet, sekä myös omat, vapaaehtoiset sitoumuksemme ja päämäärämme. Seuraamme keskeisiä ympäristövaikutuksiamme mm. ympäristöluvan ja Responsible Care -ohjelman mukaisten raportointien kautta.

Olemme esimerkiksi pystyneet vähentämään tuotantoprosessimme energiankulutukseen liittyviä vaikutuksia merkittävästi siirtymällä käyttämään sähkö- ja lämpöenergiaa, joka on tuotettu kokonaan tai lähes kokonaan uusiutuvilla energianlähteillä. Ennestäänkin vähäiset liuotin- ja jätevesipäästömme ovat pienentyneet edelleen raaka-ainevalintojen ja laiteinvestointien ansiosta. Olemme korvanneet uusiutumatonta, fossiilista alkuperää olevia kemikaaleja kasvi- ja mineraalipohjaisilla raaka-aineilla.

Haasteena on tuoda esille tuotteiden ympäristöystävällisyys niin, että asiakkaamme pystyisivät mahdollisimman luotettavasti ja selkeästi vertailemaan keskenään eri lattiamateriaaleja. Hiilijalanjäljen laskeminen ja ympäristöselosteet ovat yleistymässä olevia työkaluja, joilla erilaisten tuotteiden elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia pystytään esittämään yhtenevällä tavalla.

Vaikeinta kuitenkin erilaisten materiaalien vertailussa on se, millä tavoin erilaisia ympäristövaikutuksia ja tuotteiden ominaisuuksia pystytään painottamaan. Ammattikäyttöön tarkoitetuilla pinnoitteilla voi olla vaikeampi saavuttaa ekologinen imago kuin sellaisilla kuluttajakäyttöön suunnatuilla tuotteilla, joilla on alhaisemmat tekniset vaatimukset.

Keskeisiä toimintatapoja, joihin panostamme nyt ja tulevaisuudessa ovat muun muassa: pitkäikäisten, helposti huollettavien ja tarpeiden mukaan muokkautuvien pinnoitemateriaalien valmistaminen, asiantunteva palvelu oikeiden pinnoiteratkaisujen valitsemiseksi, raaka-aineiden hankinta luotettavilta ja vastuullisilta toimijoilta sekä tietysti huolellinen valmistusprosessi ja materiaalihävikin minimointi.

Muita kiinnostavia uutisia

Tule meille töihin

Nanten Oy on suomalainen betonilattiapinnoitteita valmistava yritys. Valmistamme kauniita, ympäristöystävällisiä ja turvallisia lattioita, jotka ylläpitävät…
Lue lisää

Ota yhteyttä