Tuotantoketjun teknologinen puhtaus

Tehtaallemme tehdyn VOC-päästöjen hallintasuunnitelman pohjalta olemme pystyneet vähentämään tuotantomme VOC-päästöjä 33 %. Meillä on myös käytössä L&T reaaliaikainen tehokkaan ympäristöhuollon jäteaineiden seuranta. Kierrätettävien hyötyjätteiden määrä on saatu kasvatettua 20 prosentista 50 prosenttiin. Energiajäteosuutemme on koko ajan kasvussa ja sekajätteestämmekin puolet on hyödynnettävää.

Valmistuksemme energia-, materiaalin-, ja vedenkulutusmäärät ovat supistuneet viisikymmentäprosenttia ja muut ympäristörasitteet, kuten globaalinen lämpövaikutus (GWP) ja otsonikerrosvaikutus (ODP) jopa 80 prosenttia.

Tuotantomme jätevedet ovat astioiden pesusta muodostuvia lattiakaivovesiä, jotka johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivoihin. Viemärimme on tulpattu ja Ramboll mittaa jätevetemme ennen kuin ne lasketaan viemäriin. Jätevesiemme kiintoainemäärä on vain 5,1 prosenttia sallitusta enimmäismäärästä ja kokonaishiilivetyjen (THC) määrä on ainoastaan 0,11 mg/l tuotannollemme asetetusta 200 mg/l enimmäismäärästä.