ESD-pinnoitteet

ESD (Electro Static Discharge) lattiapinnoitteita käytetään tiloissa, joissa hallitsematon sähköpurkaus sijaan voi aiheuttaa vikaantumista tuotannossa, testauksessa, logistiikan aikana tai huollossa, tai kemian- ja räjähdeaineteollisuudessa jopa tulipalo- tai räjähdysvaaran. Samoin ESD- lattiapinnoitteita käytetään tiloissa, joissa on korkeat vaatimukset staattisen sähkön hallinnalle. Näin pystytään estämään herkkien instrumenttien vaurioituminen ja toimintahäiriöt. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi sairaanhoidon tiloissa (esim. leikkaussalit) ja laboratorioissa. Hyvä sähköä johtava lattiapinnoite johtaa pois staattista sähköä hallitusti ja vähentää staattisen sähkön jännitteiden syntymistä.

Nanten HM ESD Epoksi on erinomainen vaihtoehto staattisen sähkön hallintaan. Tuote täyttää standardin EN IEC 61340-5-1/2 vaatimukset myös kehon varautumisen osalta.