Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys EN 13529

Luokka I : 3 vrk ilman painetta
Luokka II: 28 vrk ilman painetta
Luokka III: 28 vrk paineellisena

Testauksessa on suositeltavaa käyttää standardissa EN 13529 esitettyjen 20 luokan mukaisia nesteitä, jotka kattavat kaikki yleiset kemikaalityypit. Shore menetelmällä mitatun kovuuden aleneminen tulee olla pienempi kuin 50% sen jälkeen kun pinnoite on poistettu testausnesteestä.

Nanten tuotteista on testattu seuraavat kemikaalit:
- ryhmä 1-4: kaikki hiilivedyt (petroli, lentobensiini, lämmitys- ja dieselöljy…)
- ryhmä 5: alkoholien ja glykolieetterien vesiliuokset max 48 % (metanoli, etanoli, isopropanoli…)
- ryhmä 6.a: kaikki alifaattiset halogenoidut hiilivedyt (metyleenikloridi…)
- ryhmä 9: orgaanisten happojen vesiliuokset max 20 % (etikkahappo, sitruunahappo…)
- ryhmä 10: epäorgaanisten happojen vesiliuokset max 20 % (rikkihappo, suolahappo…)
- ryhmä 11: epäorgaanisten emästen ja niiden suolojen vesiliuokset max 20 % natriumhydroksidi, kaliumhydroksidi…)
- ryhmä 12: epäorgaaniset suolaliuokset max 20 % (natriumkloridi, kaliumkloridi,ammoniumkloridi…)