Laatu ja turvallisuus

Käytössämme on sertifioitu laatujärjestelmä, joka on standardin SFS-EN 1504-2 vaatimusten mukainen. Laatujärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että tuotteet ja tuotantoprosessi ovat CE-merkinnän vaatimusten mukaiset. EU:n Rakennustuoteasetus edellyttää pakollista CE-merkintää betonipintojen suojaukseen käytettäviltä tuotteilta ja lattiatasoitteilta. Harmonisoitujen tuotestandardien soveltamisalaan kuuluvien tuotteidemme tai pinnoitusjärjestelmiemme tekniset ominaisuudet on ilmoitettu tuote-esitteissä ja suoritustasoilmoituksissa (Declaration of Performance, DoP).

Biopohjaiset tuotteet

Kotimaisen tuotekehityksen voimin olemme kehittäneet biopohjaiset epoksit ja -polyuretaanit, joiden valmistamiseen käytetään uusiutuvia raaka-aineita. Nanten biotuotteiden tuotantoketju minimoi luonnonvarojen käytön ja syntyvät ympäristörasitteet sekä pienentävät merkittävästi hiilijalanjälkeämme. Kaikkien tuotteidemme VOC arvot alittavat reilusti EU-direktiivin raja-arvon 500g/l ja jopa vesipohjaisilta pinnoitteilta vaaditun rajan 140 g/l.


Responsible care

Tuotantoketjun teknologinen puhtaus

Standardi EN 1504-2