Vastuu ympäristöstä

Rakennamme turvallisempaa ja ekologisempaa huomista, katsomme kauas tulevaisuuteen, kannamme vastuumme ja tuemme kestävää kehitystä. Päämääränämme on tarjota asiakkaillemme eri käyttötarkoituksiin soveltuva laadukas käyttäjä- ja ympäristöturvallinen tuote, jonka valmistuksessa on huomioitu myös CE -laatuvaatimusstandardin tiukat kriteerit.

Tuotantoketjun puhtaus

Tuotteiden ohella olemme panostaneet koko tuotantoketjun puhtauteen. Emissioiden (VOC) vähentämisen lisäksi olemme pienentäneet tuotantomme aiheuttamaa ympäristökuormaa merkittävästi. Tehtaallemme tehdyn VOC- päästöjen (haihtuvat orgaaniset liuottimet) hallintasuunnitelman pohjalta olemme pystyneet vähentämään tuotantomme VOC-päästöjä peräti 33%.

Bioraakaaineita sisältävät tuotteet

Olemme korvanneet tuotteiden raakaöljypohjaisia kemikaaleja uusiutuvilla ”vihreän kemian” tuotteilla, joiden valmistuksessa hyödynnetään ravinnoksi soveltumattomia kasvipohjaisia bioraaka-aineita. Lisäksi tuotteissamme käytetään luonnosta saatavia mineraaliraaka-aineita. Jalostettujen kemikaalien osuus valmiissa lattiapinnoitteessa jää alhaiseksi, kun sideaineisiin lisätään täytteeksi esimerkiksi kvartsihiekkaa.


Lisää tietoa ympäristöluokitusjärjestelmistä:

Green Building

LEED

BREEAM