Kotimainen tuotanto

Tuotantolaitoksemme sijaitsee Tuusulassa, josta palvelemme sekä kotimaisia, että vientiasiakkaitamme. Nantenilla on jo yli viidenkymmenen vuoden kokemus pinnoitteiden kehittämisestä ja valmistuksesta. Tunnemme kotimaisen rakentamisen ja pinnoiteteknologian läpikotaisin. Tuotekehityksemme, tuotantomme ja myyntimme läheinen yhteistyö takaa asiakkaillemme laadukkaat, ekologiset ja ajanmukaiset tuotteet.

Laatu ja toimitusvarmuus

Laatujärjestelmämme mukaisesti seuraamme tarkasti tuotantomme laatua aina raaka-ainetoimittajien valinnasta myytyjen tuotteiden jälkihoitoon ja reklamaatioiden käsittelyyn. Tehtaamme laadunvarmistusta valvoo VTT Expert Services Oy ja pinnoitusmenetelmiemme testit suorittaa standardin EN 1504-2 ja standardin EN 13813 mukaisesti riippumattomat ja tunnetut tutkimuslaitokset VTT Expert Services Oy ja KIWA GmbH Polymer Institut.

Tuotantomme ja logistiikkakumppaneidemme yhteistyöllä takaamme asiakkaillemme nopeat ja varmat toimitukset. Aamupäivällä tilatut tuotteet lähtevät matkaan jo saman päivän aikana.

Tuotannon joustavuus ja räätälöidyt tuotteet

Oma tuotanto mahdollistaa meille erikoistuotteiden ja asiakkaille räätälöityjen tuotteiden valmistamisen. Pystymme myös nopeasti ja joustavasti valmistamaan ja toimittamaan suunnittelijoille projektikohtaisia näytteitä, mallipaloja ja muuta tarvittavaa materiaalia.

Ympäristö ja tuotantoketjun puhtaus

Tehtaallemme tehdyn VOC-päästöjen hallintasuunnitelman pohjalta olemme pystyneet vähentämään tuotantomme VOC-päästöjä 33 %. Meillä on myös käytössä L&T reaaliaikainen tehokkaan ympäristöhuollon jäteaineiden seuranta. Kierrätettävien hyötyjätteiden määrä on saatu kasvatettua 20 prosentista 50 prosenttiin. Energiajäteosuutemme on koko ajan kasvussa ja sekajätteestämmekin jo puolet on hyödynnettävää. Valmistuksemme energia-, materiaalin-, ja vedenkulutusmäärät ovat supistuneet viisikymmentäprosenttia ja muut ympäristörasitteet, kuten globaalinen lämpövaikutus (GWP) ja otsonikerrosvaikutus (ODP) jopa 80 prosenttia. Tuotantomme jätevedet johdetaan hiekan- ja öljynerotuskaivoihin ja Ramboll mittaa jätevesiemme pitoisuudet ennen niiden laskemista viemäriin. Jätevesiemme kiintoainemäärä on vain 5,1 prosenttia sallitusta enimmäismäärästä ja kokonaishiilivetyjen (THC) määrä on ainoastaan 0,11 mg/l tuotannollemme asetetusta 200 mg/l enimmäismäärästä.

Työturvallisuus

Nanten Oy noudattaa toiminnassaan CE 1504-2 standardin vaatimia ohjeita. Riippumaton taho, eli VTT Expert Services käy auditoimassa yrityksen toiminnan kerran vuodessa. Samoin pelastussuunnitelma ja vaaran arviointi tarkastetaan vähintään kerran vuodessa. Nanten Oy on mukana Työturvallisuuslaitoksen ”REACH – asetuksen vaikutus työpaikan työturvallisuuteen” – hankkeessa. Tuotteiden kehityksessä ja valmistuksessa otetaan huomioon ympäristökuorman lisäksi tuotteen koko elinkaaren aikaiset vaikutukset henkilöihin alkaen tuotannon henkilökunnasta ja lattian asentajista aina tilan loppukäyttäjiin.