Nanten menetelmät


Nanten menetelmäohjeet

Menetelmäohjeet on tarkoitettu helpottamaan, pinnoitusmenetelmän valintaa ja varsinaisen työselityksen laadintaa. Menetelmät ovat ohjeellisia ja soveltuvat siis myös muihin käyttökohteisiin. Tilan vaatimukset koskien kulutuksen- ja kemikaalienkestävyyttä, elastisuutta tai vaikkapa staattisen sähkön hallintaa, ovat peruslähtökohtia pinnoitusmenetelmää valittaessa. Ohjeissa selvitetään pinnoitusmenetelmän rakentuminen tarvittavista pohjatöistä valmiiseen pintaan asti menetelmäkuvauksen avulla.