Ympäristö


Tuotantoketjun teknologinen puhtaus

Tuotteiden ohella olemme panostaneet koko tuotantoketjun puhtauteen. Emissioiden (VOC) vähentämisen lisäksi olemme pienentäneet tuotantomme aiheuttamaa ympäristökuormaa merkittävästi.

Katso lisätietoja
NANTEN ESITTEESTÄ.