Kansainvälistyminen kasvun takeena

Nanten on viime vuosina kasvanut Suomessa merkittäväksi toimijaksi omalla alallaan. Epoksi-, polyuretaani-, akryyli- ja polyuretaanisementti-pohjaisten

Nanten ja ympäristö

Ympäristö merkitsee minulle sanan alkuperän mukaisesti kaikkea ympärilläni olevaa. Sekä oma että Nantenin toiminta on

Onnistunut lattiapinnoitus

Onnistunut lattiapinnoitus koostuu tiivistettynä kolmesta osa-alueesta, jotka ovat suunnittelu, asentaminen ja huolto/ylläpito. Lattiapinnoituksen onnistuminen lähtee

Kiire on vakio

Tiukat rakennusaikataulut asettavat haasteita materiaalien kehitykselle. Rakennusaikataulujen tiukkuudesta puhutaan paljon ja useat rakennuksissa ilmenneistä ongelmista

Ei lattian tarvitse olla harmaa

Nanten värikartasta löytyy 20 upeaa sävyä, joiden lisäksi pinnoitteita voidaan sävyttää lähes kaikissa RAL-värikartan sävyissä.